Social Media

Cursus C – Sociale Wetenschappen: Scriptieonderwerp

Probleemstelling In het wetenschappelijke tekst wordt sobre invalshoek bepaald door sobre probleemstelling van het onderzoek (zie ook Tekstplan). Ditgene veronderstelt een nauwkeurige formulering van het afgebakend onderwerp, en bevat volgens sobre meeste handboeken 2 onderdelen: een vraagstelling en een doelstelling. Ontwerp:Onderwerp en probleemstelling zijn in sobre onderstaande formulering tot uitdrukking te brengen. Ik onderzoek, omdat […]